o\^______________________________________ Cylchgrawn Misol at Wasanaeth y Plant Sesew yi T^s<£ol Sul YN CYNWi'S BywáPaphiaeth, Hanesiaeth Naturiol, Bardd- oniaeth, Cerddortaeíh, &c. DAN OLYGIAETH Y Parch. B. HUMPHREYS, Felinfoel. -+fr CYFROL Xll.-J906. •§+- LLANELLI: ARGRAPHWYD DHOS Y OYHOEDDW¥R GAN GWMPEINI CYFYNGEDIG Y " MERCURY." 1906.