frA<^i.a_4. fcifl «^i • *^-..* <fcfc^d>*JHM^<m^MMÉteM<M<H ' *** ' 0 * JfcfcJM^ ' ** ' Mi ' ** ' ** ■"^%^<tffc-tf-f^^Arf ' Cyf. t,XI.—Rhif 128. PRIS CEINIOG. AWST, 1905. Seseu \js "Us^ol Sul Cylchgrawn Misol at Wasanaeth y Plant. Dan Olygiaeth y m Parch. B. HUMPHREYS, Felinfoel m- LLANELLl Abgraffwyd dkos y Cyhoeddwyb gan Gwmphinì Cyfyngbdig Mebcuby."