Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

■+Ä %mn gr Isgtfl ^wl. %*~ Cyf. 4.] AWST, 1898. [Rhif 44. BARDDONESAU IEUAINC A'R "SEREN." Derbyniasom y penillion cyntaf hyn amryw fisoedd yn ol. Yr oeddent yn gyd/uddugol mewn cystadleuaeth. " Seren " fach lon " yr Ysgol Sul," Dod mae yn felus fel y dil, Dod mae yn fisol ar ei rhawd, Dod i gyfoetbog ac i dlawd ; Dod a darluniau ar ei dail, Dod ag hanesion bob yn ail, Dod a gwynebffurf cawri fu I greu eu delw ynom ni. Dod a gwiw wersi i'r plant bach, Dod a pher sawr athrawiaeth iach ; Er nad yw'th oed ond blwyddi ddwy, Cryf yw dy wedd, a heb un clwy'; Llawer o'r plant mewn blwyddi ddel Gaffont y fraint o sugno'th fel; Dysg iddynt wersi llon o'r nef, Dysg iddynt ddyfod ato " Ef." Lanfawr, Porthyrhyd. M. A. Edwards. Daeth i'n llaw y tri phennill canlynol o dueddau Rhos- hirwaen, yn Arfon, oddiwrth un sy'n erfyn am gydym- deimlad drwy ddweyd, " Barddones ieuanc wyf eto." Ti Seren fechan ddisglaer dlos Mor swynol wyt ar fantell nos ; Dy wenau teg sy'n dwyn i mi Gof am y Gwr fu'r Galfari. Goleuni seren odiaeth wiw Arweiniodd gynt wir ddoethion Duw I gyfarch hoff Waredwr byd A'u hanreg per o berlau drud. Arwain dithau finnau'n mlaen Dros fryn a phant, a thwr a maen; Er canfod fy Iachawdwr cu Lleyn. wiüaái, LBfiÂM G? üiLES Purchased from \nnie Hüghes.