Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

kzm jjr ls00l ^itl %*■ Cyf. 2.] MEDI. [Rhif21. GENETH GLAF A'I THAD. [Efelychiad.] ' TBâ)^^ ^ ar fynec^ a<iref, 'nhad—i'r cartref hyfryd pell, JllfÌÄ Angylion sydd o'm cylch, fy nhad—yn dweyd am wlad «sk«k sydd well; Sisialant yn fy nghlust, fy nhad—fod coron ar fy rhan, Cychwynaf fi yn ebrwydd, 'nhad—'ddowch chwithau yn y man ? " " Nis gallaf ddod yn awr, fy merch—mae gwaith im' yn y byd, 'R ol gbrphen, Meistr ddaw, fy merch—i'm dwyn i'r cartref clyd ; Rhaid dyoddef Uawer loes, fy merch —a chystudd ar y Uawr, Cyn cael ymddangos fry, fy merch—gerbron y Ceidwad mawr." ■" Chwaer fach sydd wedi myn'd, fy nhad—modryb dan hwyliau llawn, Nain ac ewyrthod hefyd, 'nhad—dau daid yn sicr iawn ; Ca'ech chwi a mam ddod, hefyd, 'nhad—fy mrodyr anwyl fryd, A'm holl chwiorydd cu, fy nhad—ni fyddwn yno i gyd." 41 Rhan fawr o'r teulu, gwn, fy merch—sydd yn yr hyfryd wlad, A chwithau'n fuan iawn, fy merch—a gefnwch ar eich tad ; Ac os na chawn ddod 'n awr, fy merch—nid unig fyddwn ni, Cawn yr Arweinydd, Un, fy merch—a wrendy ar ein cri." 41 Cael myn'd yn nghwmni'n gilydd, 'nhad—yn lle ein hysgar ni, A hoffwn i yn fawr, fy nhad—ac oni hoffech chwi ? C-an y bydd Iesu yno, 'nhad—yn tori grym y lli', Pan wrthyd mam a chwithau.j'nhad—gwna Ef fy nerbyn i." " O ! gwna ; rhoddasom chwi, fy merch—i'w law yn faban bach ; JMewn cystudd ni wrthoda, 'merch—a roes ei hun yn iach; Pan y mae'n pallu cnawd, fy merch—a'ch calon gura'n wan, Duw yn dragywydd fydd, fy merch—ei hun eich nerth a'ch rhan." 41 Wel, peidiwch chwithau wylo, 'nhad—yn wastad byddwn ni Yn agos, agos atoch, 'nhad—yn gwylio drosoch chwi ; Daw engyl gwyn i*ch cyrchu, 'nhad—a ninau yno fydd Yn barod i'ch croesawu, 'nhad—O ! ddedwydd, ddedwydd ddydd ! " Ysgariad chwerw yw, fy merch."—" Ond melus cwrddyd, 'nhad ! " " Chwi sy'n 'nghysuro i, fy merch."—" A pha'm nad aliaf, 'nhad ? " 41 Ai llawn yw'ch cwpan chwi, fy merch?"—" Mae'n llifo drosodJ, 'nhad;" 41 Wel, blaenbrawf ydyw hyn, fy merch "—" O'r wledd, on'de, fy nhad ':"