Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYNNIWEIRYDD, <£t)gîrgmmatttj g*¥0goUoît£aŵ&otfjoU IlniF. xir. $ RHAGFYR, 1834. Cyf. l. AR EFFAITH AMCANEDIG BENDITHION YSBRYDOL. Nid darluniad noeth o athrawiaethau yn unig yw datguddiad Duw; ond cymhella at ddyledswyddau ufudd-dod ymarferol, cystal ag yr annoga ffydd y credadyn. Tra y mae ei addewidion mawr iawn a gwerthfawr, yn gyfaddas i weinyddu dyddanwch i'r pererin Cristionogol yn ei daitb tu a'r nef; mae wedi ei amcanu hefyd i'w fywiocâu a'i arfogi â nerth i gyflawni ei rwymedigaethau. Mae gorchymynion yr efengyl yn cael eu cefnogi â'i haddewidion; a dylai ei haddewidion ein cymhell i ufuddâu i'w gorchymynion. Tra mae y Cristionogion yu wir 'trwy allu Duw yn gadwedig, trwy fíydd i iachawdwr- iaeth.' 1 Pedr 1. 5.; tra y dylent fod yn ofalus bob amser i adeiladu ar yr un sylfaen sydd wedi ei gosod yn Sîon, rhaid ini addef, mai 'trwy ras yr ydym yn gadwedig, trwy ffydd, a hyny nid o honom eiu hunain, rhodd Duw ydyw.' Eph. 2. 8. Eto, pa gy- maint o ogoniant i Dduw, a pha faiut o les i'w heneidiau eu hunain, ac Tw cyd-gi'ëaduriaid, a gollir gan ddysgyblion Crist, o ddiffyg 'perffeithio sancteiddrwydd yn ofn yr Ar- glwydd,1 nid oes neb ond y Duw hwnwa wyr bob peth, yn abli ddywedyd. Wrth wneuthur defnydd manol o'rYsgryth- yrau, ni a ganfyddwn fod rhyw effaith sanct- eiddäol yn amcanedig tu ag at y credadyn, trwy yr holl orchymynion, addewidion, a bygythion a gynnwysant; mae rhyw effaith canlyniadol i gael ei gynnyrchu yn y galon a'r ymarweddiad, trwy y derbyniad o râs Duw: ac amcan y traethawd canlynol, fydd arddangos hyny, drwy rai o'r mynych gry- bwyllion sydd yn ngair Duw. Mae defnyddiad y cyssylltiad fel, yn dra nodedig yn yr ysgrifenadau sanctaidd. Mj-n- ych y gwna gasgliadau, megys oddi wrth y tystiolaethau blaenorol, ac arddangosir ei hawdurdod yn y tystiolaethau hyny yn aml, trwy y rhwymedigaethau cryfaf a ddichon fod am grëaduriaid adgenedledig; sef aw- durdod, iawnderau, a chariad ei Grëawdydd, yr hyn a ddylai gynnyrchu cyfatteboliaeth rhwng gras a doniau Duw, â'u harddaugos- iad yn ymarweddiad y credadyn. Fel hyn y dywedir yn Gal. 3. 22, 'Cyd- gauodd yr Ysgrythyr bob peth dan bechod;' yr amcan yw, fel y rhoddid yr addewid trwy ffydd Iesu Grist i'r rhai sydd yn credu. Ac am ein Harglwydd bendigedig, am yr hwn y dywedir iddo ei 'roddi ei hun dros ein pechodau,' Gal. 1. 4.; ymddengys mai yr amcan o hyny oedd, 'fel y'n gwaredai ni oddi wrth y hyd drwg presenol,yn ol ewyllys