Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYNNIWEIRYDD, @T)î>îîînmmîttí) pt Yegolion J£»aíi&oti)Ol* Riíif. xr. TACHWEDD, 1834. Cyf mrm®mbm&aí®wi< Y CANLYNIADAU ARSWYDUS O OEDI, WEDI EU HADRODD MEWN CYFFES GWR OEDRANUS. "na ddiffoddwch yr ysbryd." Yn mysg y miloedd a'r degau o filoedd o ddynolryw ydynt yn byw yn ol helynty byd drygionus hwn, ni chanfyddir ond ychydig yn penderfynu marw fel y maeut yn byw. Bydd argyhoeddiadau yn cyfodi ar brydiau yn eu calonau, ac yn egìur ddangos eu han- rnharodrwydd i ymddangos ger bron brawdle yr Iachawdwr, yr hwn a ddirmygir mor ddy- chrynllyd ganddynt yn awr. Pe gofyuid iddyut, 'A ydych chwi yn amcanu myned i dragywyddoldeb yn yr unrhyw gyflwr diofal, pechadurus, ag yr ydyeh yn byw ynddo yn awr?' Buan yr attebent mae yn debyg, 'A ydych chwi yn me.ldwl ein bod ni yn gofalu cyn Ueied a hyny am eiu lieneidiau aufarw- ol ? Er ein bod yn gorfod cyflesu i ni eu hes- geuluso 3rn ormod, yr ydym yn amcanu meddwj am danynt yn fwy difrifol cyn y byddom feirw. Och! dwyll dinystriol! Nid yw hyn yna ddim amgen na magl amlwg y gelyn; oblegyd ychydig iawn a welwyd er'i- oed yn gallu cyflawni yr amcan hwn. Mae y rhan fwyaf o'r oedwyr hyn yn canfod, od oes reswm i'w denu i fod yn euog o'r esgeu- lusdra beius hwn yr awr hon, na bydd diflyg esgusodion o'r cyfryw uatur dwyllodrus, yn eu dyddiau dyfodol. Meddyliwn fod yr am- 2 S I gylchiad canlynol yn briodol i gynhyrfu j rnwyaf esgeulus a diofal. Hen wr a gyfarchai ei blant wrtb farw, yn y geiriau dwysion a ganlyn, 'Fy mhìant, ni fydd geiriau eich tad ond ychydig: oud dy» munwu iddynt suddo yn ddwfn i'ch ca'iön au.' Yna gan ymgyfodi yn ei wely, gyd a gradd o nerth na's gwelwyd ef yn feddian^ol arno er's amrai o'r wythuosau diweddaf o'í glefyd, efe a ddywedai, 'Pan oeddwn yn ieuanc, yr oeddwn yn mwynâu breintiau crefyddol, ac yu deimladwjr o adfyfynon, difrifol yn achlysurol. Pan oeddwn yn Ifî mlwydd oed, gwnaed yr argraffiadau hyn gyda dwysder anarferol. Meddyliwn weith- iau fy mod yn clywed llais yu dywedyd wrth. yf, 'Cais ran yn y Gwaredwr.' Yr oeddwn yn ymdeimlo yn annedwydd; a chollwn y blas ar fy holl ddifyrion blaenorol. Eto nid oeddwn yn foddlawn i'w gadael, ac ufuddáu i'r Uais oedd yn fy ugalw at y ddyledswydd hon, yn yr hwn ufudd-dod, fel y gwelaf yn j awr, y buasai fy nedwyddwch penaf. Ua dydd, wedi adfyfyrdod dwys, addunedais yn ddifrifol yr ymroddwn i geisio pethau cref- yddol, gau gynted ag y collai fy nigriíwch ieuauc ei flas. Collais fy mhryder am gadwedigaeth fy enaid,a'mdifrifwchcr fydd