Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

: ií X' . i-u^^^íí CYNNIWEIRYDD, <ft$$ì*$mmfiití) $v ¥$90lton ^aüfeotfjol. RflfF. VII. GORPHENAF, 1834. Cyf. 1. DWYFOLDEB YR YSGRYTHYRAU. " Yr holl Ysgrythyr sydd wedi ei rhoddì drwy ysbrydoliaeth Duw." Un o'r perlau godidocaf a addurnent goron anrhydedd dyn yn ei sefyllfa grëedigol oedd gwybodaeth: ac uu o'r gweiuyddion peuaf yu nghludiad cyfleuwad o ddefuyddiau ded- wyddwch i ddyn ydoedd gwybodaeth. Y wybodaeth ry fedd a roddwyd megys addurn crèedigol ar ddyn, ydoedd hefyd yn gludydd defayddiau dedwyddwch i ddyn. Yraddurn peuaf a ali crëadur ei gyrhaedd yw gwybod- aeth ëang am ei Grëawdwr; a'r llwybr budd- iolaf i gyrhaedd y mwyniant puraf o dded- wyddwch, yw myfyrdod difrifol am Dduw yn ugoleu y wybodaeth hon. Addurn prydferth ar ddyu fel deiliad rbwyinedig i ufuddhau i Dduw fel ei Lywydd, yw gwybodaeth fanol o ewyllys ei Lywydd mewn perthyuas iddo ef, a chydnabyddiaeth drwyadl a'r rheol wrth yr hon y dysgwylir iddo ymddwyn fel deiliad at ei Ly wydd: a d'iau mai hyfryd- ^oh deiiia4 ffyddlon yw cydyrafmrfio âg ewyllyg ei Arglwydd, ond heb ddatguddiad o ewyliys ei Arglwydd, nis gall wybod pa le y Biae p!a y ffbrdd i ymofyn am yr hyfryd- wch hnfnw, Y mae yn radd fawr o addum •*é * hyfrydwch i grëadur dŵynawl ar arail, feddu gwybodaeth led heìaeth am y Bod y B 1 mae yn byw, yn symud, a bod ynddo. Onid ynfyd y cyfrifid y dyn a ymddiriedai am drysor tra mawr, ar wrthddrych hoilol ddi- eithr iddo: a phe byddai rhyw grëadur rhe- symawl yn ymddibynu am bob daioni ar ryw fod anadnabyddus iddo; oni fyddai hyny yn achlys'ur o lawer o anghysur iddo ? Pan aeth Duw i greu dyn, efe a wnaeth bob peth yn deg yn ei bryd, er mwyn na chai dyn le i ddymuno un gwelliant ar ei waith ef, ae felly fe»i haddurnwyd à gwybodaeth am bob rhyw beth dymunol, can belled ac y gweinyddai er lles iddo. Meddai adna- byddiaeth gymhwys o honaw ei hun a'i sefyll- fa, ac o Dduw a'i ewyllys;—gwyddai am dano ei hunan mai un heb bob cyflawnder ynddo ei hun ydoedd, ac felly mai gweddus iddo ddysgwyl am bob peth oddiwrth ryw fod perffeithiach; a gwyddai befyd pwy, a pha fáth un oedd yn meddu pob perflèith- rwyddynddoei hunan, ac yma y wynebâ yntau fel i'r ffynnonell fawr o bob daiorá, i ymofyn am bob peth angenrheidiol arno:-— efe a wyddai mai crëadur rhwym wrŵ ddeddf i Dduw oedd ef, ac nid oedd dim yn natur y ddeddf hono yn ddieithr iddo, nao annymunol gandda—Wele, dyma gyflwr hardd a dedwydd dyn ar y decbreu!