Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYNNIWEIRYDD arfjg&pmmaitt) gr ¥*goUoti ^aôôot^oL îtíiir. vr. MEHEFIN, 1834. Cyf. 1. mnìWiÈWigi&w>i&&3B s&îBq YR ETHOLIAD CYFFREDINOL. Wedi y chwyldro a'r dyryswch mawr a gymerodd le yu mysg dynolryw, ni chydna- byddai y Brenin mawr, Arglwydd y lluoedd mo honynt mwyach yn eu sefyllfa gyntefig. Gan hyny yr oedd yn angenrheidiol iddynt gael eu cyunrychioli a'u cyfarwyddo gan ben arall: ac ymddangosodd dau gyd-ymgeisydd tra gwahanol eu cymeriad i attolygu eu pleid- lais. Beelzebub, dihiryn afradlawn, yr hwn yn nyddiau ei ieuenctyd a dreuliasai ei etif- eddiaeth fawr, ac a'i gwnaethai ei hun a myrddiynau o'i gyfeillion, yn feth-dalwyr eithaf truenus; ond er hyny oedd yn ym- falch'io fwy fwy bob dydd, a thrwy ei haer- llugrwydd, ei weniaeth, ei gelwydd, a dichell- ion eraill o'r eiddo, a ennillasai yr enw o fod yn areithiwr tra hyawdl a llwyddiannus, oedd y uaill. Iesu Grist, unig genhedledig Fab y Duw Goruchaf, cymhwysderau yr hwn i weithredu fel cynnrychiolwr, yn nghyd a'i %ddlondeb, aíi gariad diffuant at Dduw a dyn, sydd anfeidrol; a'r hwn a feddai ar dafod y dysgedig, i lefaru geiriau ydynt yn ysbryd a bywyd wrth bob gwrandawŵr as- tud, oedd y llall. Wedi gwysio cynnulleidfa ò rai miloedd 0 fyrddoedd, er nad yn hollol yr un âdeg oll, beiddiodd Beelzebub esgyn yr areithfa j'n gyrntaf, ac â gwenieithgar ymddangosiad, efe a attolygai â llef uchel gael gwrandawiad tirion ganddynt. A'r holl gynnulleidfa o'r braidd, a'i gwrandawsant ef dros yspaid maith heb gymaint a gwibiad llygad, crwydr- iad meddwl, na'r anesmwythder lleiaf. Ac efe a'u cyfarchodd hwy i'r perwyl a ganlyn. "Fy anwjd dywysogion, pendefigion, bon- cddigion, eglwyswyr, a chyffredin, yn nghyd a'ch amrafael dywysogesau, a phendefigesau; nis gellwch lai na bod yn wir ystyriol o'm perthynas hoff â chwi, fel eich rh'iant cyffred- in, ac o'm trigiant gwastadol yn eich plith, a'm cyfeillgarwch gostyngedig gyda chwi. Fy aidd dros eich cyflwr sefydledig presenol, a fu yn ddiffuant a diball, er pan ddaethom i berthynas a'n gilydd gyntaf. Ymorchest- ais dros eich rhyddid annherfynol yn mhob modd, yn grefyddol a gwladol: îe, goddef- ais chwi i gydffurfio âg athrawiaethau a chyf. reithiau fy ngwrthwynebwr mor belled ag y byddai yn gyson a'ch tueddiadau naturioî, neu ac y gweinjrddai at ychwanegu eich gwir bleser, anrhydedd, a golud yn y byd presen- ol. Er eich lles amlwg y gwnaethum ym- drech.mawr am i chwi gael pob calondid ì wneuthur yn llawen yn nyddiau eich ieuenc^