Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYNNIWBIRYDD, Cfj»&8mmaiti gr ¥0golion &atitiotf)ol. RlIlF. IV. EBRILL, 1834- Cyf. I Ì»W&ìf^>ÌI>MŵÌËQ PERSON CRIST. 1. Duwdod Crist. 2. Ei ddyndod. 3. Yr angen- rheidrwydd o'i fod yn Enimauuel, Duw-ddyn. Nid Duw crëedig neu ẅneuthuredig yẁ Crist, fel y dywaid yr Ariaid, na Duw o her- wydd ei swyddau, fel yr haera y Socihiaid: oud y mae Grist yri Berson dwyfól, arifeidrol, a tìiragywyddol, heb fòd yn drais iddo ei dyb- ied ei hun yn ogyfuwch â Dúw, gan ei fod yn wir lun ei Berson ef, &c. Mae amryw bethau yn profl fod Crist ýn Dduw yr un wedd a'r Tad a'r Yspryd. 1. Yr enwau dwyfoi a roddir iddo yn y gwirionedd. 2. Y rhaguriaetb.au dwyfol a briodolir iddo. 3. Y gweithredoédd y mae yn eu cyflaẃni. 4. Yr addoiiad a orchymynir ac a roddir iddo. Efe a ymddangosodd i Moses yn y Berth, gan ei alw ei hun yn Dduw Abrahaití, Duw Isaac, a Duw JaCöb.—Yr yuwirr yr iíẅn ydwyf, yn argi/wybd a jehofa: Ac mai Crist oedd yn llefaru wrth Moses sydd yn amlwg; oblegyd ni roddir yr eiiw áttgel im amser yn ngair y gwirionedd, i'r Tad nac i'r Yspryd. "Ac angel yr Argìẅydd a ymddang- osodd iddo mewu fflám dan o gauolý berth;" —sef angel mawr y cyfamod, angel ei gyd- rychioldeb ef, yr hwn a'u hachubòdd hwynt, >"n ei gariad, ac yn ei drügaredd y gwáredodd tfe hwynt; "Efc a'tt tywysi>dd hwynt â deheu- law Moses, ac a'i ogoneddus fraich, gan hollti y dyfroedd o'u blaen hwynt, ac a'u harweiniodd trwy y dyfnderau, &c." Ac nid oes dim yn fwy sicr, nac mai Crist oedd y person a'u harweiniodd àc a'u gwa- redodd; cahys yr apostol a ddywaid,—"Na themtiwch Grist, megis y temtiodd, rhai o honynt hwy, ac a'u dyfethẅyâ gan y seirph." Ac efe, sbf yr Arglŵydd Crist, a welodd Esaiah nlewn dull mawreddig, ar eisteddfa uchel a dyrchafedig, a seraphiaid pnr y nefoedd yn ei gyfarch dan enw gogoneddus a dwyfol,—"Sanet, Sauct, Sanct, yw Arglwydd Dduw y lluoedd." Ac y mae yr Efengylwr Ioau yn datgan mai Crist oedd efe : cauys eb efe, "Y peth- au hyit a ddyŵedödd Ësäiás, j>an welodd ei ogoniant ef, ác y Uefarödd am dano ef." Prophwydwyd hefyd am Ioan fedyddiwr, y byddai iddo ef barottoi ffördd yr auglwìdd, neu flbrdd jehofa (sef Crist,) ac y maé geiriau nodedig i brofi dwyfoldeb Crist yn Ioan 1, 1. "Yh y déchreuad yr oedd y Gair, a'f Gair oedd gy'dá Duw, a Duẃ oedd y Gair."—-Yn y decHrèuád, cýn gösod syl- faeni y myuyddoédd,cyn gwueuthur y dtìaear na'r maesydd, sef yn nhragywyddoldeb di- ddechreu, pryd nad óedd yn bodoli oudDyw- dod yn unig : gan hyriy, y mae Crist ytì ý-if Dduw. A phaii y mae y Tad yn llefltru'ára