Skip to main content

Mr. Edwin Davies, Blaengarw (gyda Darlun) Nodiadau ar y Gwersi Gwersi i'r Dosparthiadau dan 16 oed Undeb y Bobl Ieuainc Nodiadau Do«raniad o'r Gwersi Englyn —" Comed Halley "..........80 Tô ì—Bryn Mawddach ..........81 Maes Llaíur am 1910-11 ..........82 01 ABERDAR: ARGRAFFWYD DROS V CYHOEDDWYR GAN JENRlN HOWELL PRIS CEINIOG. » *VíELBfYR HAUWBLA. AETH AEJaàff £