Skip to main content

ŵíìv* * ^ a. a«( ollan üâJé r**e» ííâuwîc* Rhif 165. HYDREF, 1903. [Cyf. XIV. CYNNWYSIAD. i.t\A& TUD- Mary -ỳ@w&, Horeb, Penrhyncoch (gyda darlun) .........,................ 253 Nodiadau ar y Gwersi—Pedr .......... 254 Gwersi i'r Dosparthiadau dan 16 oed .... 267 Paham y mae rhai Dynion yn cashau'r Beibl............................ 272 Oriel y Plant.......................... 273 Barddoniaeth—Pennillion Coffai'r diwedd- ar Mr. Robert Thomas, Diacon yn Seion, Blaenau Ffestiuiog.......... 275 Tôn—"O! Blentyn y Nefoedd "........ 277 aberdar: argraffwvd, dros y CYHOEDDWi'R GAN JKNKIN HOWELL. •PRIS] CEINIOG WBẃm