Skip to main content

Mr. Daniel Morgans, Tabernacl, Merthyr Tydfìl (gyda darlun) ................ 253 Nodiadau ar y Gwersi — Zechariah...... 254 Llyfr Ruth .......................... 269 Oriel y Plant ....................... 272 Barddoniaeth—" Yr Ymdaith i'r Dwyr- ain," " Y mae'r Iesu yn fy Ngharu," " Mor agos yw y Nefoedd." .. ........ 274 Ton—" Perl."........................ 277 ABERDAR ! ARGRAFFWYD, DROS Y CYHOEDDWYR GAN JENRIN HOWELL. PRIS] ECEINIOG — As