Skip to main content

YR HAUWE: MISOLYN UNDEB YSGOLION SUL BEDYDDWYR CYMRU, AT WASANAETH YR YSGOLION 8ABBOTHOL CYFROL XIII. —1902 ABERDAR: ARGRAFFWYD GAN JENRIN HOWELL, l6, VICTORIA SgUARE 1902.