Skip to main content

CYNNWYSIAD :— TUD. Mr. Jonah Phillip Gibbon, Treharris (gyda darlun) .. 227 Nodiadau ar y Gwersi—Ioan ...................... 228 Gwersi i'r Ieuainc ................................ 238 Undeb Ysgolion Sul Bedyidwyr Cymru ............ 245 Nodiadau.............,.......................... 247 Oriel y Plant .................................. 249 Barddoniaeth—Yn agos at yr Iesu.................. 2=51 Tôn—Heolyfelin.................................. 252 JABERDAR : ARGRAFFWYD DROS Y CYHOEDDWYR GAN JENKIN HOWELL. 1901. PRIS CEINIOG. ä^t^?" SÌÍjL "WELE YR HMJWR A AETtf ALLAtf I HAU-