Skip to main content

ffi Y diweddat Mr. Thomas Griffiths, Fadtory Melin- ifanddu (gyda darlun)........................ igg Nodiadau ar y Gwersi—Ioan ...................... 200 Gwersi i'r Ieuainc ................................ 208 Holwyddoreg i'r Plant—Hanes Samuel ............ 215 Nodiadau.............,.......................... 219 Barddoniaeth—Y Cartref Di-Gartref .............. 221 Y Dderwen........................ 222 Oriel y Plant ....,,„.............................. 223 Tôn—Dolydd .................................... 224 ABERDAR : ARGRAFFWYD DROS Y CYHOEDDWYR GAN JENKIN HOWELL. I90I. PRIS CEINIOG. bH WiÉt "WELB YR HAUWR A AETH ALLAfí I HAU-