Skip to main content

Rblf 132.] RHAGFYR, 1900. [Cyf. XI. PS CYNNWYSIAD:— tud. Iorwerth W. Edwards, Penuel, Rhymni (gyda darlun) 311 Nodiadau ar y Gwersi ............................ 312 Holwyddoreg i'r Ieuainc............................ 322 Barddoniaeth—Mae Iesu'n hoff o garu .............. 330 Tôn—•« Gogoniant i Dduw."........................ 332 ABERDAR: ARGRAFFWYD DROS Y CYHOEDDWYR GAN JENKIN HOWELL. igOO. «'WfiLE YR HAÜWR A ABTH ALLAN I HAU.'