Skip to main content

YE HAUWE : MISOLYN UNDEB YSGOLION SUL BEDYDDWYR CYMRU, AT WASANAETH YR YSGOLION SABBOTHOL. CYFROL XI.-1900. ABERDAR: ARGRAFFWYD GAN JENRIN HOWELL, l6, YICTORIA SQHARE. 1900.