Skip to main content

Rtill 119.] TACHWEDD, 1899, rcyf. X, CYNNWYSIAD:- tud. Daniel Bertie Jones, Penuel, Rhos (gyda darlun) ...... 315 Nodiadau ar y Gwersi —Ioan ........................ 316 Holwyddoreg i'r Ieuainc............................ 324 Hanes Elias .................................... 329 " Beethoven ".................................... 331 Saith y Beibl...................................... 332 Taflen o Hanes y Beibl.......................... 333 A ydych yn credu yn Nuw ? ......................... 31,3 Pagan Cristionogoì a Christionogaeth Paganaidd..... 333 Gobaith ................................... 334 Milwr da i'w wlad ac i Grist ........................ 335 Yr Anffyddiwr a'r Aurafal..................... . . .. 335 Barddoniaeth—Du a gwyn ............ ............ 33G Y Mynydd............... ...... : 337 Holi ac Ateb...................................... 337 Ton—Concwest .................................. 340 ABERDAR: ARGRAFFWYU DROS Y CYHOEDDWYR GAN JEMUN HOWELL. 1899. PRIS CEINIOG WELE YR HAUWR A AETH ALLAN I HAU.