Skip to main content

CYNNWYSIAD:— tud. Ellis Jones, Penuel, Rhos (gyda darlun) .............. 287 Nodiadau ar y Gwersi—Ioan ........................ 28S Holwyddoreg i'r Ieuainc............................ 295 Maes Arholiad 1899—1900 ......................... 304 Nodiadau.......................................... 305 Ffynnon Jacob .................................... 306 Proffwydoliaeth gan Anffyddiwr....................... 307 Diwygiad ac Erlidigaeth............................ 308 Yr Arlywydd Lincoln a'r Milwr Bychan.............. 308 Barddoniaeth—Dydd adgyfodiad Iesu................ 309 Holi ac Ateb ...................................... 310 Ton—Efengyl y Gogoniant.......................... 311 ABERDAR: ARGRAFFWYD DROS Y CYHOEDDWYR GAN JENKIN HOWELL. 1899. PRIS CEINIOG. WELE YR HAUWR A AETH ALLAN I HAU."