Skip to main content

<! Mrs. Margaret Davies (Margret Glan Llyfnwy), Bethania, Maesteg (gyda darlun) ............ 259 Nodiadau ar y Gwersi—Ioan ........................ 260 Holwyddoreg i'r Ieuainc ............................ 266 Nodiadau.......................................... 274 Cyfeillach Wirioneddol.............................. 275 Dyn Hynod....................................... 279 Y Rheidrwydd am yr Iawo.......................... 279 Bwystfil Dynol yn cael feddalu ...................... 279 Gwir Ddefosiwn................................... 280 Barddoniaeth—" Hau mewn dagrau " ................ 281 —Amen................................ 282 —Gorfoledd............................ 282 —Gweddi.............................. 282 Holi ac Ateb........................................ 282 Ton— Fendigedig Iesu .............................. 283 QD ABERDAR: ARGRAFFWYD DROS Y CYHOEDDWYR GAN JENKIN HOWELL. 1899. PRIS CEINIOG "WELE YR HAUWR A AETH ALLAN I HAU."