Skip to main content

frH P4 Nodiadau ar y Gwersi—Luc ....................... 29 Bedydd............................................ 34 Undeb Ysgolion Sul Bedyddwyr Cymru .............. 36 Nodiadau.......................................... 37 Y Proffwydoliaethau Messiahyddol .................. 39 Proffwydoliaethau yn dai perthynas a Christ.......... 43 Marwolaeth y Groes....... ........................ 45 Sefydliad Swpper yr Arglwydd ...................... 47 Tystiolaethau Dirwestol ............................ 50 Ofergoeledd........................................ 51 Moesoldeb yr Hen Destament........................ 52 Cerydd Haeddianuol................................ 54 Barddoniaeth—Yr Ymgnawdoliad .................... 54 Henaint ni ddaw wrtho'i hun.......... 55 Tòn—Tywysog y Nef................................ 56 ih II w Kj ABERDAR: ARGRAFFWYD PROS Y CYHOEDDWYR GA.N JKN'KIN HOWELl. 1899. . . PRIS CEINIOG. -yr.ui " WELE- YE ^AUWR.A . AETH ÁLLAN I HAU.