Skip to main content

fi «j CYNNWYSIAD:— TUD. Nodiadau ar y Gwersi—Luc ........................ 253 Holwyddoreg i'r Ieuainc ............................ 265 Undeb Ysgolion Sul Bedyddwyr Cymru .............. 270 Nodiadau.......................................... 271 Cydwybod ........................................ 273 Gwobr Geirwiredd ................................ 273 Gwers Ddirwestol.................................. 274 Crefydd Feunyddiol ................................ 274 Gweled Duw ...................................... 274 Amgyffred Duw ................................... 275 Pa ìeshad ? ........................................ 276 Y Gwr Goludog ac Abraham ........................ 276 Pob peth mewn trefn................................ 277 Barddoniaeth—Tranoeth Claddedigaeth yr Iesu ...... 277 —" Nac ofna braidd bychan " .......... 278 —Emyn .............................. 279 Tòn—" Kirkdale ".................................. 280 ABERDAR: ARGRAFFWYO DROS Y CYHOEDDWYR GAN JENKIN HOWELL. 1898. PRIS CEINIOG. "WELE YR HAUWR A AETH ALLAN I HAU."