Skip to main content

1 < ■" 'í- -' ..> Röií 99.] MAWRTH, 1898. [Oyl. IX. CYNN WYSIAD:— / TUD. Nodiadau ar y Gwersi—Luc .....................<.,."'. 57 Gwersi i'r Ieuainc.............................. tj'ì. . ^63 Nodiadau.................................... Braslinellau Pregethau gan y diweddar Mathetes Eneideg y Beibl.............................. Ymddiriedaeth yn Nuw........................ Bedydd a'r Bywyd Newydd (Parhad) .......... Mab y Dyn......................................... jt Tameidiau ......................................... ,8o< Barddoniaeth— Cariad Duw.......................... ' 81 —Ysgol Jacob ........................ 81 Congl yr Efrydydd Ieuanc .......................... 82 TÔn—Glynrhondda................................ 84 ABERDAR: ARGRAFFWYD DROS Y CYHOBDDWYR GAN JKNKIN HOWELL. PRIS CEINIOG. ===== WELE YR HARWp. ;A. ABTH ALLAN I HATjY'