Skip to main content

YE HAUWR: MISOLYN UNDEB YSGOLION SUL BEDYDDWYR CYMRü, AT WASANAETH YR YSGOLION SABBOTHOL CYFROL IX. —1898. ABERDAR: ARGRAFFWYD GAN JENKIN HOWELL, l6, VICTORIA SQUARE. 1898.