Skip to main content

PS CYNNWYSIAD:- TUD. Nodiadau ar y Gwersi—Luc......................... 197 Eneidiau ar werth.......................'........... 202 Yr anfantais o esgeuluso yr Ysgol Sul yn moreu oes .. 203 Pregeth ar Edifeirwch.............................. 205 YCof............................................ 207 Y Cymhwysderau gofynol mewn trefn i gyfranogi o'r Cymundeb.................................... 210 Dirwest........................................... 214 Nodiadau .........s............................. 215 Barddoniaeth—Beth y.w deigryn edifeirwch.......... 217 Teulu Bethania .................... 219 Congl yr Efrydydd Ieuanc.......................... 220 Tôn—O am ras i garu Iesu.......................... 223 ABERDAR: ARGRAFFWYU DROS Y CYlfoEDDWYR GAN JENKIN HOWELL, i£97- PRIS CEINIOG. 'WELE YE HAUWE A AETH ALLAN I HAU."