Skip to main content

Rhi! 83.] TACHWEDD, 1896. [Cyí. VII. CYNNWYSIAD:— TUD. Y Parch. D. B. Richards (Bibliander), Brynhyfryd, Abertawe"(gyda darlun) - - - 285 Gwersi yr Ysgol Sabbothol—Yr Epistol at y Rhufeiniaid 286 Gwersi i'r Dosparth rhwng 16 a 20 oed - - 297 Tôn—Hiraeth ----- 308 ABERDAR: ARGRAFFWYÜ DROS Y CYHOEDDWYR GAN JENKIN HOWELL. 1896 PRIS CEINIOG. " WELE YR HAUWR A AETH ALLAN I HAU.'