Skip to main content

CYNNWYSIAD:— y ; , TUD. Y Parch. Abel J. Parry, Cefnmawr (gyda darlun)......201 Gwersi yr Ysgol Sabbothol—Yr Epistol at y Rhufeiniaid 202 Gwersi y Pîaht—Hanes Iesu Grist ■-. > - ■"' - 2*4 Arholiad Undèb Ysgoiion Sul Bedyddwyr Cymru - áàä' " Iesu drosom nì "'- -\ - - * - -224' ì ■ r i I r«j? ABERDAR: ARGRAPFWYD DROS Y CYHOEDDWYR GAN JENRIN H0WELL. 1896 PRIS CEINIOG. '> 1 "WELE YR HAUWR A AETH ALLAN I HAU."