Skip to main content

fí CYNNWYSIAD:— TUD. Y Parch. W. P. Williams, Glandwr (gyda darlun)...... 87 Yr Epistol at y Rhufeiniaid .......................... 88 Gwersi yr Ysgol Sabbothol—Yr Epistol at y Rhufeiniaid.. 89 Gwersi y Plant—Hanes Iesu Grist .................... 98 Nodiadau ar Eglwysi Asia Leiaf ......................104 Nodiadau ar Lyfrau..................................107 Barddoniaeth— Ymgom â'r Blodeuyn..................108 Yr Ysgol Sabbothol—beth ydy w ? ......109 Caredig Ddyn........................109 Congl yr Eírydydd Ieuanc............................110 Tôn—' ■ Awel Seion " ................................111 ABERDAR ARGRAFFWYD dros y cyhoeddwyr gan jenkin howell. 1896 PRIS CEINIOG. 1WELE YR HAUWR A AETH ALLAN I HAU."