Skip to main content

YE HAUWE: MISOLYN UNDEB YSGOLION SUL BEDYDDWYR CYMRU, AT WASANAETH YR YSGOLION SABBOTHOL CYFROL VII.—1896. ABERDAR: ARGRAFFWYD GAN JENKIN HOWELL, COMMERCIAL PLACE.