Skip to main content

CYNNWYSIAD :— TUD Y Parch. Owen Davies, Caerynarfon (gyda darlun) .... 115 Gwersi yr Ysgol Sabbothol—Marc................... 116 Yr Eíengylwr Marc.......................,.......... 122 Crist fel Óffeiriad ................................ 127 Dalen y Dirwestwr—Williams o'r Wern a Dirwest...... 130 Arholiad Undeb Ysgolion Sul Bedyddwyr Cymru...... 132 Noaiadan ar Lyfrau .,.............................. 133 Y Gwersi ........................................ 134 Deuddeg Rheswm dros ddyfod yn ieuanc at grefydd.... 134 Nodiadau .......................................... 135 Barddoniaeth—Ymwybodolrwydd.................... 136 Congl yr Efrydydd Ieuanc .......................... 137 Tôn—" Fe aned y Messiah mawr ".................... 138 ABERDAR ARGRAFFWYD DROS Y CYHOEDDWYR GAN JENKIN H0WELL 1895 PRIS CEINIOG. ^Ì?^WELE YR HA.UWR A AETH ALLAJST I fíAU