Skip to main content

YParch. Silas Morris, M.A., Ooleg y Bedyddwyr, Bangor (gyda darlun) .................................. 59 Gwersi yr Ysgol Sabbothol—Marc.................... 60 Yr Ysgol Sabbothol.................................. 71 Yr Adroddwr—Dadl rhwng Aelod a Hen Wrandawr.... 75 Saith y Beibl .................................... 76 Dim ond gweddio drosto ............................ 77 Barddo:::aeth—Cân yr Afradlon...................... 77 " Paham yr wyt yn fy nharo ?".......... 78 Con 1 yr Efrydydd Ieuanc .......................... 80 Y .,. deithgan—Iachawdwriaeth ...................... 83 ABERDAR ARGRAFFWYD DROS Y CYHOEDDWYR GAN JENKIN HOWELL 1895 PRIS CEINIOG. ÿ<èí'#WELE YR H^UWR A AETH ALLAtf I HAU