Skip to main content

YE HAUWE: MISOLYN UNDBB YSGOLION SUL BEDYDDWYR CYMRU, AT WASANAETH YR YSGOLION SABBOTHOL. CYFROL VI.—1895. ABERDÀR: AHGRAFFWYD GAN JENEIN HOWELL, COMÌÈIEBCIAL PLACE. 1895.