Skip to main content

Mr. E. Thomas (Cochfarf), Caerdydd (gyda darlun) ... 201 Gwersi yr Ysgol Sabbothol—Galatiaid ................ 203 Genesis.................. 213 Rhai o Ddywediadau y Parch. R. Jones, Llanllyfni .... 217 Maes yr Arholiad .................................. 220 Y Tystysgrifau .................................... 220 Tysteb y Parch. D. 01iver Edwards ................ 220 Barddoniaeth—Y diweddar Barch. R. D. Roberts, Llwyn- hendy.......................... 221 Tawelwch Mawr...................... 223 Ton—" Hyfrydlais "................................ 224 ABERDAR ARGRAFFWYD DROS Y CYHOEDDWYR GAN JENRIN HOWELL 1894. PRIS CEINIOG. »WELE YR HMJWRAAETHÌLLAíỳriHAir