Skip to main content

CYNNWYSIAD :— TUD. Yr Hybarch Robert Jones, Llanllyfni (gyda darlun) ..... 87 Gwersi yr Ysgol Sabbothol—Epistolau Ioan .......... 90 Genesis ................ 103 Arholiad Undeb Ysgolion Sul Bedyddwyr Cymru, 1893— Mynegiadau yr Arholwyr........................ 110