Skip to main content

YE HAUWE: MISOLYN UNDEB YSGOLION SUL BEDYDDWYR CYMRU, AT WASANAETH YR YSGOLION SABBOTHOL. CYFROL V. — 18 94. ABERDAR: ARGRAFFWYD GAN JENHIN HOWELL, COMMERCIAL PLACE. 1894.