Skip to main content

• ., (yu^--- * Y Parch. T. T. Jones, Caerdydd (gyda darlun)........ 311 Gwersi yr Ysgol Sabbothol .. ........................ 313 Anerchiad Spurgeon i Athrawon.................... 322 Ymryson rhwng y Pin a'r Nodwydd .................. 325 Y Darn Arian...................................... 327 Termau a Ffugyrau y Beibl.......................... 327 Congl yr Efrydydd Ieuanc .......................... 328 Gair at y Darllenwyr................................ 329 Tôn—" Wele yr Hauwr aeth allan i hau " ............ 330 ABERDAR ARGRAFFWYD DROS Y CYHOEDDWYR GAN JENRIN HOWELL. ,-' • " 1893. PRIS CEINIOG. WELB YR HAI/WR A AETH ALLAtf I