Skip to main content

ts- EDDIR DARLÜN O'R YS6. ARIANOL YN Y RHIFYN NESAF. CYNNWYSIAD:— TUD. Gwersi yr Ysgol Sabbothoi............................ i Llythyr i'r Plant dan 12, oed........................ Y Gwersi am 1893.. ..'.»'..'•••'-----,.................. 9 Y Pren Afalau....................................... 10 Yr Adroddwr Ieuanc.......................'.'.'.;..... 14 Duwinyddiaeth i'r Ieuenctyd........................ 15 Undeb Ysgolion Sabbothol Bedyddwyr Cymru...... 19 Ein Hegwyddorion Gwahaniaethol fel Bedyddwyr .... 20 Barddoniaeth...................................... 25 Congl yr Efrydydd Ieuanc.......................... 25 Tôn—'• Ac ni bydd mwyach fôr ".................. 27 Cymdeithas yr Ymdrech Grefyddol .................. 28 fì E &H cq ABERDAR ARGRAFFWYD DROS Y CYHOEDDWYR GAN JENRIN HOWELL, 1893. PRIS CEINIOG. YR HAUWR A AETH AILAS I HAU\ W%<