Skip to main content

CYNNWYSIAD :— TUD Gwersi yr Ysgol Sabbothol.......................... 169 Y Pren Afalau—" Y Ddwy Oruchwyliaeth " .......... 179. Duwinyddiaeth i'r Ieuenctyd........................ 182 Ystyr Bedydd a Bedyddio.......................... 187 Barddoniaeth—" Ni bydd mwyach for ".............. 188 Er Cof am y diweddar Barch. C. H. Spurgeon ........ 189 Ewyllys Fawr Iesu Grist............................ 190 Congl yr Efrydydd Ieuanc .......................... 191 l'r Plant—" Paid tori Nyth y Dryw "................ 192 Yr Àrholiadau...................................... 192 Ychydig Gynghorion i Athrawon.................... 194 Adolygiad y Wasg................................... 195 Tôa—" Cariad ".................................... 196 ABERDAR AÄGRAFFiWYD, DROS ,Y CYHOEDDWYR GAN JENKIN HOWELL. f| . • . . 1892. ... PRÌS CEINIOG.. . - &5öKc'WELE XR HAUWR A AE1H ALLAíí I HAU