Skip to main content

YE HAUWH MISOLYN UNDEB BEDYDDWYR CYMRU, AT WASAMAETH YR YSGOLION SABBOTHOL, CYFROL III.-1892. ABERDAR: AHGRAFFWYD GAN JENKIN IIOWELL, COMMEBCIAL PLACE. 1892.