Skip to main content

CYNNWVSIAD: - FicerÍLlanyaiddyfri Cyfieithad Diwygiedigo'r Gwersi.. V*. .. v.*, .'. .171 Gwersi i'r Ysgol Sabbothol ...... •• ^'•^*3^*^:ÎẂ75 Cyfansoddiad yr Hen Destament............183 Conçl y Plant— Gwersi y Plant ..................184 Hanes Abraham..................191 Y Caethwas a'r Aderyn ...... ...... .. 193 Llythyr brawd da at frawd drwg .. ........194 Adran yr Adroddwr—-, j Cofiwch Angau .. .. .. ,............195 Tôn—Moli'r Iesu...... ............196 -r- ABERDAR ARGRAFFWYD DROS Y CYHOEDDWYR GAN JENRIN HOWELL. 1891. PRIS CEINIOG. ryfELE YÄ HAUWR A AETH AÚLAH IHAIÍ