Skip to main content

"Ar y Graig hon " (Matthew xvi. 18) ...... .. 29 Cyfieithad Diwygiedigo'r Gwersi............31 Gwersii'r Ysgol Sabbothol ..............35 Pedr: ei hanes a'i nodweddau ............41 Gwyrthiau yr Arglwydd Iesu ............43 Conçl y Plaìit— Gwersi y Plant ...... .. ............46 Hanes Abraham...... ............53 Darlleniadau Dyddiol ................55 Tôn—Yr Iesu yn galw .. ..............56 ABERDAR ARGRAFFWYD DROS Y CYHOEDDWYR GAN JENRIN HOWELL. I89I. PRIS CEINIOG. WELB YR HÄUWR A AEM ALLÀtf I HAlí