Skip to main content

CYNNWYSIAD :— TUD. " Traddodiad yr Hynafiaid " (Matt. xv. 2)........ 1 Cyfieithad Diwygiedig o'r Gwersi............3 Gwersi i'r Ysgoì Sabbothol ..............7 Barnau rhai o brif enwogion y Taenellwyr ar Fedydd .. 12 Yr Ysgol Sabbothol yn ei pherthynas â'r Eglwys .. ..13 Undeb Ysgolion Sul Bedyddwyr Cymru ...... .. 16 Adran yr Adroddwr—Dadl ar y Beibl........ ..16 Gwahoddiad i'r Ysgol Sul ..............ig Congl y Llyfrbryf 1..................20 Darlíeniadau Dyddiol .............. ..21 Congl y Plant— Gwersi y Plant .. .. .......... .. ..21 Hanes Abraham..................25 Y Bugail Bach a'r A, B, C.......... .. .. 27 Tôn-Dinas Noddfa.............. .. ..28 ABERDAR: ARGRAFFWYD DROS Y CYHOEDDWYR GAN JENKIN HOWELL. 1891. PRIS CEINIOG. WELE YR HA.UWR A AETH ÂLLM I HAU **