Skip to main content

i : > ■ ■ Hades Cyfieithad Diwygiedig o'irGwérsi Gwersi i'r Ysgoí Sabbothol. Gwersi y Plant Ioan Fedyddiwr yn y carchar yn anfon dysgyblionit Iesu Grist .................. Traddodiadau luddewig a*r dydd Sabboth ..... Dydd y Farn.................... Y lleiaí yn Nheyrnas Nefoedd.......... Daearyddiaeth y Wers am Iíydref, 1890........ Sefydíiad y Banâ of Hapc.............. Rhodio gyda Duw ................ Crefydd yn Ngwlad y Negro ............ Adran yr Adroddwr................ Darlleniadau Dyddiol................ Ton—Ogwen,.................. Tíl \H ABERDAR: ARGRAFFWYÜ DROS Y CYHOEDDWYR GAN JENRIN H0WELL. | Sj/ 1890. PRIS CELNIOG. WELE YR HA.UWR A AETH ALLAfcí IHÄU* > 1 «r