Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

í}ìÇEE3%'ZëE^mEímëEi3mEEìi.< CENADYDD. Ehan 3.] Sfost 1876. [Pris 2g. OYNWYSIAD. TUDAL. Esgculuso y Cyfarfodydd Eglwysig........................ 49 Gair i Athrawon ein Hysgolion Sabbothol.................. 58 Anbebgorion Gweddi.................................... 60 Adnodau y Plant..................................61, 62, 63 Yr Ysgol Sul:—Tôn ac Emyn newydd..........,......... 66 ÜHDHB YsGOLION Y GTLCHDAITH :— Cyfriílen Chwarterol yr Ysgolion.........,............ 65 Ystadegau yr Ysgolion............................». 67 Cyfarfod Chwarterol Pwyllgor y/ Undeb................ 67 Y Cyfarfod Ysgol Chwarterol yn Fron Offa ............ 68 Y GrLCHDAITH :— Cyfriflen Chwarterol y GylchdaHh .„.«......,......... 69 , Y Cyfarfod Chwarterol .......,...................... 69 Cynadledd Blaenoriaid y Gylchdaith.................. 70 Cyfaríod y Pregethwyr.............................. 71 Coedpoeth—Brymbo—Mwnglawdd.................... 71 Bwlchgwyn—Pisgah—Rhoslîauerchrugog......4....... 72 ------Zi%*EE2t&——- COEDPOETH: CYHOEDDEDIG DAN NAWDD FWYLLGOR UNDEB YSGOÌ.ÎON SABBOTHOL Y GYLCHDAITH, ^%33 DAN OLYGIAETH 'ŵ|ä| Y PAECH. D JONES, (Dbuistn). y^i%^tíE^^EE^mE^l'^E^K^EE^ ljpr^& Argraffwyd gan Thomas Joues, Coedpoeth