Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CENADYDD. ifeai 1.] €ì>mxox 1876. \ [Pris 2g. -,'• TIJDAt. Cyfarchiad iY Oarltenwyr.............^............,..». 1 Pr.egethi Athrawon ac Athrawesau yr Ysgol Sûbbotaol ...... 3 idnoàuu y Plaht .................. ~ .'•.. •'. ••........••"W, 12 Uong yr Éfengyl:—Tôs i Blant yr Ysgoí Sahbothol.......'. 14 TJSDBB YSGOWON Y G¥1CH1)AITH :— Sefydliaŵ, Amcaiíiön, a Rheolao yt'íJiiâeb.............. 15 •', Y Pwỳllgor am 1876 ..............................-----.. 17 Cyfriflen Chwarterol yr YsgolionW,.*................. 18 í .: Ÿàtftíégau yr Ysgoliûh •*':.. ....i. ..*. .....4*......... J9 Y Cyfarfod Yágol Chwarterol yn Coedpoéth ............ 19' Y Gsri^CHDAitJB :— Cyfriflen Chwarterol y Gylchdaith.................... 20 Cynadìedd Blaanoriaid a Swyddojppn ISglwysig.......... 21 Y Cyfttrfod Chwarteroi .............................. 23 : I ,UCyfarfod:y Eregethwyr ...,. ........>.. .................. 24 * CyfaríẄŴneiryâdu y.Cyfamod '.»».,.....-.»...•....... 24 -*2S33«- V$ gO-WlDPÔETB: ÎY&?-- CYHOBDDÉDIG DAN NAWO0 PW¥|LîiGOR TJNDEB Jj«£ ■'•; YStíOIiION SaBBOTHÖL Y GY^CHDAITH, ^^àŵ^^ë •■■'■■■ <■ BAN OLYGIAETH \Ä-^S Y PAKCH. D. JONES, (Dhuisyn). __yri""."111"1" ■ i. ..... ■■«. .......,.i -m\T..,i...,l,..aa>^,_.t j&gjmft'wyü gau Tboiäaas Jooes, CoedíjpoetÜ.