Pris 2ff. Y Cylcögrawn: CYHOEDDIAD MISOL At Wasanaeth y Methodistiaid Calflnaidd, DAN OLYGIAETH Y Parch. JOHN OWEN, Burry Port. Cyf \. 3 MAI, 1893. Rtaif. 29 CYNWYSIAD. Egwyddorion Ymadroddion Duw i'w dysgu. Gan y Parch. W. David Morris, Cwmaman ... ... ... ... 117 Pethau hanfodol i gynydd bywyd y credadyn. Gan y Parch W. Jones, Treforis ... ... ... .. ... ... 124 Gapel Gyfylchi, ger Pontrhydyfen. Gan Mr. Thos. Griffiths, Maerdy ... ... ... ... ... ... 127 Canu Mawl. Gan y Parch. John Thomas, Castellnedd .. 132 Mr. William Williams, Cwrt. Gan y Parch. James Morris, Penygraig ... ... ... ... ... ... 134 Y Deugain Mlynedd Hyn. Gan y Parch. D. Geler Owen, Cydweli ... ... ... ... ... ... 137 Barddoniaeth.—" Y Gwanwyn," gan Coedfryn, Cilgwyn, Bon- cath ; Yr Amddifad yn ymdawelu dan ei faich, gan Cemes ; Englyn, Multum in Parvo, gan Gwilym Gryno ... ... 140 Rhai a Hunasant : Parch. Thomas Davies, Deganwy, Llan- dudno ; Miss Margaret Edwards, Ty'r Capel, Bethania, Maerdy : Mrs. Elizabeth Rees, Burry Port; Parch. Ezeciel Thomas, Abertawe; Mr. David Hughes, Rhosygadair, Blaen- anerch ... ... ... ... ... ... 141 Y Llwyn Ceirios ... ... ... ... ... 144 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN D. WILLIAMS A'l FAB.SWYDDFa'R '•UARfiIAN