Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Pris «g. Y cuicimrawn CYHOEDDIAD MISOL At Wasanaeth y Methodistiaid Calflnaidd, DAN OLYGIAETH Y Parch. JOHN OWEN, Burry Port. Cyf 3. EBRILL, 1893- Rbif. 4. CYNWYSIAD. Creadigaeth newydd yn Nghrist ... ... ... ... 85 Methodistiaeth a Chyfarfod Misol Sir Gaerfyrddin. Gan y Parch. Thomas Job, Conwil. YsgrifIV. ... ... ... 90 Parch. David Davies, Llaniynydd. Gan y Parch. James Morris, Llansawel. YsgrifVI. ... .. ... ... ... 94 Lîwybr Bywyd. Gan A B. ... ... ... ... 98 Blasus-fw/d i'r hen, y methedig. a'r afiach ... ... ... 102 Y diweddar Barch. Owen Thomas, D.D. Adgofion am dano. GanCalfin ... ... . ... .. .. 103 Barodoniaeth :—Englynion Coffadwriaethol, gan Dewi ab Iago ; Paid a diystyru'r tlawd, gan J. S Davies (Eilir Mai); Cynghor i*r Ieuanc, gan Pabellwyson ... ... ... 106 Ansawdd Ysgoiion Sabbothol Dosbarth Cwm Rhondda Fach, Morganwg ... ... ... ... ... ... 108 Y Llwyn Ceirios ... ... ... ... ... ... 110 Rhai a hunasant:—Parch. T. Briwnant Evans, Llangurig; Parch. Evan Lloyd, Rhyi ... ... ... ... 111 YWasg... ... ... ... ... ... ... iii Lloffion o wahanol feusydd:—Dadsefydliad yr Eglwys yn Nghymru; Oerfelgarwch y Rhyddfrydwyr tuag at Gymru ; Capel Seisnig Caergybi ; Coleg y Bala ; Anrhegu Gweinidog; Peth newydd yn Llundain ; Y cenedloedd sydd yn bwyta mwyaf... ... ... ... ... ... ... 112 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN D. WILLIAMS A'l FAB.SWYDDPì'r (GUARf>lAM, 1892.