Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Ẃ»v -e* Bhif. 256. CnWËFROR, 1884. PHs 3ù. ■:o:- §? CgUÄfljtraíiîî*: AT WASANAETH CREFYDD, LLENYDDIAETH, HANESIAETH; A GWLEIDIADAETH. CYHWYSIAD. Y Pwysigrwydd o astudio Hanes yr Eglwys, gan Dr.-Edwards, Bala.. 37 Gwneuthurwyr y Gair, gan y Parcli. John WatMns, Gorwydd .. 39 "Ysbryd y Gwirionedd" a'r Ysgol Sabbothol,—-Llith II., gan y Parch. John Evaus, Abermeurig .. ........43 Martin Luther, gan E. W. Parry............48 Y Cynghor, gan y Parch. T. Rees, Merthyr .. .. ;. .. 51 Egwyddorion Ymueillduaeth.......... ,. .. 58 Afou yr Iorddonen (darhuúedig).......... ..59 Myfanwy, neu hunan wedi ei orchfygu .. .. .. .. .. 62 Babddoniaeth— Hen Gân o waith y Parch. W. Wüliams, Pantycelyn .. ..50 Y Dderwen, gan Pabeliwyson .. .. .. .. .. .. 65 Nodion o Gyfarfodydd Misol lonawr ... .. .. .... 65 Cymanfa Fethodistaidd ar Pryniau Cassia .. .. .. ..67 Adolygiad y Wasg .. .. ,. ., ',, .. .. ..67 Marw-Restr— Mr. J. D. Thomas, M.D. M.B., Awstralia .. .. ., .. 68 LLANELLY: CYHOEDDEDIG ÁC ARGRAFFEDIG GAN D. WILLIAMS AIÎD SON, FEBRUARY, 1884. ------......-......... ■ - " '•<»