Bhif. 255. IOMWR, 1884. Pris Sg •:o:« S? ©glcfig^atoti: AT WASANAETH CREFYDD, LLENYDDIAETH, HANESIAETH, A GWLEIDIADAETH, Pwysigrwydd Athrawiaeth y Drindod, gan y Parch. Griôith Parry, Aberystwyth .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 "Ysbryd y Gwirionedd" a'r Ysgol Sabbothol, gan y Parch. John Evâns, Abermeurig...... .. .. .. .. .. 10 Morganwg—Pregethwyr y Dyddiau gynt, gan Hen Ddysgybî- .. 16 Dafydd ab Gwilyin Buallb, gan Milwyn .. .. .. „. ,.22 Cynydd Anghydffurfiaeth yn rheswm dros Ddadgysylltìad Sefydledig, gan Dr. Rees, Abertawe .» .. .. , 25 Bethlehem Judah (darluniedig) .... .... ? Bhyfeddodau Gogleddbarth Ewrop, gan T. Lloyd Jones, Ti :.l Bárddoîiiaeth— Englyn i'r Beibl............ ■ -■ lô Penilüon i roesawa y Parch. D. Saunders ar ei ddy/jhi. - i-l d, o America, gan D. P. .. .. .... .. .. ..32 Nodion o'r Cyfarfodydd |Misol .. .. .... .. ..32 Nodion o Gymdeithasfà Corwen...... ......33 Yr Wythnos ^Weddîo yn nechreu y ffwyddyn 1884 .. ., ..34 Marw-Bestr— Mr. Thomas James, Baglan,"Morganwg........ .,36 Mrs. Davies, Canton, Gaerdydd .. .. .. .» .. ..36 LLANELLY: CYHOEDUEDIG AC A&GRAFFEDIG ŴAN D. WIL&IÀM» A»D 10», JANUARY, 1884. %9+ ■••^