Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 253. TACHWEIII», 188». Pris 3c •:o:« f lífîg^aísiiî: AT WASANAETH CREFYDD, LLENYDDIAETH, HANESIAETH; A GWLEIDIADAETH. cy2sTW"1z"SI-A-:d. Pregeth—Yr Arglwydd yn adnabod dyn, gan y Parch. B. D. Thoinas, VVoodstock..................... 329 Dylanwad Cystudd ar y Duwiol, gan y diweddar Barch. J. D. Jones, Pandy........................ 334 Nodweddion Pedr ..................... 340 Rhigymau Williani Williams, Pantycelyn............ 344 Rhyfeddodau Gogleddbarth Éwrop, gan T. Iiloyd Jones, Talysarn 349 Y Cread........................... 350 Hanes Crefydd yn Bethel, Llaugyfelach, a'r gymydogaeth...... 350 Arsyllfa'u Gwyliedydd— Yr Ysgol Sabbothol..................... 353 Coleg Aberystwyth eto .................. 354 Cynulleidfaoedd boreu y Sabboth ... ............ 355 Helyntiois y Mis— Hyna'rLlall........................ 355 Byd y Darlithio ..................... 356 Y" Fugeiliaeth.................... ..356 Yr Uchel Wyliau.................... 356 Nodion o'r Cyfarfodydd Misol ... ............ 357 Cyradeithasfa Pontfaen .. ... ............ 358 Darlithiau Blynyddol yn yr Athrofa ,............ 3o8 Yr Arholiad Gymdeithasfaol......... ........ 358 Cymanfa y Trefnyddion Calfinaidd yn Yictoria, Awstralia ... 359 ÄÌarw-Restr— Purch. W. M. Evans, Awstralia ............... 360 LLANELLY: CYHOEDDEDIG AC ARGRAFFEDIG GaN D. WILLIAMS AKD SON, NOVEMBER, 1883. eŵ»------ —-—